+420 271 742 002

linka pro Vaše dotazy

V nákupním koši zatím nejsou žádné položky

Přihlásit se
Na úvodní stránku eShopu

Dodací podmínky

Objednávka zboží přes e-shop a dodávka zboží

Zboží bude prodávajícím dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky, obsahující údaje o zboží z produktové specifikace prodávajícího.

Objednávku lze uskutečnit prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího na internetové adrese http://www.almma.cz/cz/eshop (dále jen e-shop). Webové rozhraní obchodu e-shop obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávka obsahuje zejména informace:

  1. o objednávaném zboží, které kupující vloží do elektronického nákupního košíku
  2. o způsobu úhrady kupní ceny zboží
  3. o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  4. o nákladech spojených s dodáním zboží

Prodávající po obdržení objednávky potvrdí její příjem kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky. V případě, že dle objednávky kupujícího není možno dodat zboží prodávajícím, nebo objednávka obsahuje zřejmé nesprávnosti, je objednávka upřesněna na základě vyžádání prodávajícího, zpravidla telefonickým dotazem. V takovém případě je jednotlivá kupní smlouva uzavřena dnem, kdy prodávající zpracuje a potvrdí upřesněnou objednávku.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Kupující dále bere na vědomí, že je povinen potvrzení objednávky zkontrolovat, jelikož smlouva je uzavřena rovněž v případě, že potvrzení nabídky obsahuje dodatek nebo odchylku, která podstatně nemění podmínky objednávky, pokud kupující takové potvrzení nabídky bez zbytečného odkladu neodmítne.

Termín dodání:

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Běžná doba dodání u zboží, které je skladem, bývá 3 - 5 pracovních dní od objednání. V případě, že zboží není na skladě, je doba dodání prodloužena a bude kupujícímu sdělena písemně na e-mail uvedený v objednávce.

V případě koupě více výrobků bude termín jejich společného dodání platný dle toho výrobku, který má dodací lhůtu nejdelší.

Osobní odběr je možný nejdříve druhý pracovní den po potvrzení o přijetí objednávky (v pracovní době) – platí jen v případě, že prodávající potvrdí kupujícímu, že je zboží skladem.

Místo dodávky:

Místem plnění je místo dodání, určené v objednávce zákazníka. Při osobním odběru zboží ve skladu na adrese prodávajícího je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží.

Odevzdání a převzetí zboží, doklady nutné k užívání zboží:

Přehled možných způsobů doručení zásilek:

  1. Toptrans
  2. osobní odběr v provozovně prodávajícího

Cena za dopravu zboží na místo dodávky není zahrnuta v kupní ceně zboží a je stanovena aktuálním ceníkem prodávajícího či veřejného dopravce a je účtována zvlášť vedle kupní ceny zboží.

Za doklady nutné k převzetí a používání zboží se považuje faktura, dodací list či jiný doklad vydaný veřejným přepravcem, který bude vydán kupujícímu po převzetí zboží. Jiné dokumenty či doklady není prodávající povinen dodat.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a počet balíků a za přítomnosti přepravce rozbalit a zkontrolovat zásilku. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a trvat na přesném zápisu do protokolu o škodě nebo do přepravního listu.

Ustanovení těchto dodacích podmínek nabývají své účinnosti dnem 01.03.2014.